Ajuntament de Lloret de Vista Alegre

Mancomunitat del Pla
Pedro Bergas Bassa
971 830 441
aodl2@mancomunitatplademallorca.net
Carrer de l’Hospital 28
07520 Petra