Ajuntament de Lloseta

Joan Llobera
971 514 033 ext. 216

Carrer Pou, 3
07360 Lloseta

www.ajlloseta.net