Ajuntament de Marratxí

Maria Luisa Serra Darder
Eva Maria Martinez de la Poza
Victoria Amer Amer

desenvolupamentlocal@marratxi.es
971 794 854

Centre de Formació Balanguera
Carrer Balanguera, s/n Sa Cabana. 07141 Marratxí

www.marratxi.es