Consell Insular de Formentera

Santiago Juan Juan – aodlformentera@conselldeformentera.cat
Àngels Faucon Salvador – angelsfaucon@conselldeformentera.cat
Herison Matos Cuevas – herisonmatos@conselldeformentera.cat
AODL – Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local
Àrea de Desenvolupament Local
Consell Insular de Formentera
971 073  887 – 971 321 087 (ext. 3902)
Venda d’Es Brolls, 53
07860 Formentera, Illes Balears
www.conselldeformentera.cat
*Compta amb un Punt Pae propi per donar d’alta a autònoms