|

Ajudes al sector de la restauració de Sóller afectats per la crisi de la Covid

La finalitat d’aquesta convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert les persones titulars d’establiments de restauració del municipi de Sóller, oberts per haver adoptat el nivell 4 d’alerta sanitària per…

La finalitat d’aquesta convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert les persones titulars d’establiments de restauració del municipi de Sóller, oberts per haver adoptat el nivell 4 d’alerta sanitària per contenir la Covid-19

Quantía de l’ajut: La quantia de la subvenció atorgada a cada beneficiari serà l’equivalent a l’import del rebut pagat de la taxa pel servei de recollida i eliminació d’escombraries i residus sòlids urbans, corresponent al primer trimestre de 2021.

El termini per presentar sol·licituds és del 20 de juliol a l’1 de setembre o fins a l’exhauriment del crèdit pressupostari.

Convocatòria BOIB

Més informació

Publicaciones Similares