|

Ajuts de l’Ajuntament de Manacor per fomentar l’ocupació entre persones autònomes i per a noves contractacions

L’ajuntament de Manacor, a través del Servei d’Ocupació de Manacor (SOM), ha convocat una línia d’ajuts per fomentar l’ocupació destinades a l’inici d’activitat empresarial i a la contractació de persones…

L’ajuntament de Manacor, a través del Servei d’Ocupació de Manacor (SOM), ha convocat una línia d’ajuts per fomentar l’ocupació destinades a l’inici d’activitat empresarial i a la contractació de persones treballadores. 

El projecte consta de dues línies d’actuació. La primera destinada a les persones físiques desocupades (i inscrites prèviament a l’Oficina d’Ocupació) que s’incorporin al món laboral en règim autònom, ja sigui individualment o dins d’una comunitat de béns, societats cooperatives o mercantils. L’ajuda base serà de 720 euros.

La segona línia és per a persones físiques o jurídiques que contractin personal en atur donat d’alta a la Seguretat Social. Les quantitats dels ajuts oscil·len des dels 500 fins als 1.250 euros. 

Els ajuts es poden sol·licitar fins el 31 de desembre de 2021 o fins que s’exhaureixin els fons. 

Més informació

Convocatòria BOIB

Publicaciones Similares