|

Noves ajudes per l’autoocupació de la Cambra de Comerç de Mallorca

La Cambra de Comerç de Mallorca ofereix una convocatòria pública d’ajudes per incentivar la posada en marxa de noves activitats empresarials i/o professionals dirigida a joves beneficiaris del Sistema de…

La Cambra de Comerç de Mallorca ofereix una convocatòria pública d’ajudes per incentivar la posada en marxa de noves activitats empresarials i/o professionals dirigida a joves beneficiaris del Sistema de Garantia Juvenil.

L’import de la subvenció concedida serà de 600€.

En la data d’inici de l’activitat, els joves han de ser beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i han d’haver realitzat la inscripció, orientació i formació troncal del programa PICE de la Cambra de Comerç.

Per poder rebre la subvenció, els joves han de desenvolupar una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i donar-se d’alta en l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE) i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) durant un mínim de 12 mesos des del moment de sol·licitar l’ajuda o amb data anterior a l’entrada en vigor de la convocatòria.

L’activitat econòmica s’ha de desenvolupar a la demarcació de Mallorca.

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) de les Cambres de Comerç, ajuda a joves a incorporar-se al mercat laboral. El programa està cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) i forma part del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, una iniciativa del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social en coherència amb l’Estratègia d’Emprenedoria i Ocupació Jove.

Més informació

Publicaciones Similares