Publicacions


A continuació trobaràs una recopilació de les guies i manuals que et serviran en el procés de creació d’empresa o creixement del negoci. 

Finances per a no financers

Aquesta guia està dirigida a professionals que no pertanyen a l’àrea financera de l’empresa. El seu objectiu és contribuir a la seva formació en matèria comptable i financera. No es pretén que en acabar la guia siguin especialistes en aquestes matèries, sinó que siguin capaços d’entendre la documentació de caràcter comptable i financer que reben i d’integrar la informació que conté amb aquella que forma part de la seva especialitat amb l’objectiu de millorar la presa de decisions.

Guia de comerç electrònic- Com posar en marxa una botiga en línia a Balears

Guia pràctica d’iniciació a la implantació de comerç electrònic que sigui adequada per a persones no familiaritzades amb la tecnologia.

Guia per a la creació de cooperatives

Aquesta guia pretén donar a conèixer a futurs emprenedors les possibilitats que ofereix el món cooperatiu, impulsant així la creació de cooperatives.

Guia Reglament General Protecció de Dades (RGPD) per a responsables de tractament 

Aquesta guia presenta de forma sistemàtica les principals qüestions que les organitzacions hauran de tenir en compte de cara a l’aplicació del RGPD.