Xarxa de Serveis Públics Empresarials de les Illes Balears


Coneixes les entitats que poden ajudar el teu projecte emprenedor?

La Xarxa de Serveis Públics Empresarials de les Illes Balears està formada per un conjunt d’entitats públiques, de l’àmbit local, insular, autonòmic i estatal, que es reuneix de manera periòdica per coordinar les actuacions, i actualitzar informació sobre nous serveis i activitats dirigides a empreses i a persones emprenedores. A la xarxa, també hi col·laboren corporacions, associacions i fundacions que ofereixen serveis gratuïts per a la creació de projectes empresarials.

A l’hora d’obrir un negoci és convenient conèixer l’ecosistema emprenedor de la teva comunitat autònoma. Aquestes entitats estan especialitzades segons el col·lectiu al qual van dirigits els seus serveis. 

Xarxa d’AODL

xarxa-serveis-publics-empresarials


Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears


IDI Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears. L’IDI, com a agència de desenvolupament regional, té com a objectiu impulsar el desenvolupament de l’activitat econòmica i empresarial a les Illes Balears.

www.idi.es

Central 
Plaça de Son Castelló, 1
07009 Palma
Mallorca
Mapa
971 176 161

Centre Bit Raiguer (Inca)
C. Selleters, 25 Inca
07300 Mallorca
Mapa
971 176 032

logo-idi

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)


SOIB Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

soib.caib.es

C. del Gremi d’Hortolans, 11, 1a planta. Polígon de Son Rossinyol
07009 Palma
Mallorca
Oficines 
Mapa
971 177 900

logo-soib

Fundació Bit


La Fundació Bit és una entitat sense ànim de lucre dependent del Govern de les Illes Balears involucrada directament amb l’execució de les estratègies i polítiques públiques d’innovació i desenvolupament tecnològic, i les accions relatives als sistemes i les estratègies de ciència, innovació i empresa a les Illes Balears.

fundaciobit.org

Parc Bit. Centre Empresarial Son Espanyol 
Ctra. Valldemossa, Km. 7,4. C. Laura Bassi 
07121 Palma
Mallorca 
Mapa
971 177 276 / 971 784 730 

CentreBit Menorca
Av. des Camp Verd, 4. Polígon Industrial La Trotxa
07730 Alaior 
Menorca 
Mapa
971 177 709

logo-fundacio-bit

FUEIB Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears


FUEIB Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

fueib.org

Ctra. de Valldemossa, km 7.5 (Campus UIB) 
07122 Palma
Mallorca
Mapa
971 259 697 / 971 259 659 / 971 259 696

logo-fueib

ICEX España Exportación e Inversiones


ICEX España Exportación e Inversiones és una entitat pública empresarial d’àmbit nacional que té com a missió promoure la internacionalització de les empreses espanyoles.

www.icex.es

C.Gaspar Sabater, 3 (planta baixa) 
07010 Palma
Mallorca
Mapa
971464271

logo-icex

Isba S.G.R.


Isba S.G.R. La Societat de Garantia Recíproca (S.G.R.) és una entitat financera sense ànim de lucre, el principal objectiu de la qual consisteix a facilitar i millorar l’accés al finançament de les petites i mitjanes empreses, dels autònoms i dels professionals mitjançant la concessió de garanties.

isbasgr.es

C. Genil, 30 Baixos
07009 Palma 
Mallorca
Mapa
971 461 250 

Av. de Fort de l’Eau 
07701 Maó
Menorca
Mapa
971 364 580 

C. Múrcia, 19
07800 Eivissa 
Eivissa
Mapa
971 398 930

logo-isba

Mallorca Activa


Mallorca Activa és la plataforma del Consell de Mallorca, adreçada als municipis de menys de 20.000 habitants, per a la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial.

https://mallorcactiva.cat/

logo-mallorca-activa

Cambra de Comerç de Mallorca


Cambra de Comerç de Mallorca és una corporació de dret públic, creada amb la finalitat de promoure el foment econòmic i empresarial de la seva demarcació a través de l’anàlisi i la prestació de serveis específics a les empreses, complint les funcions público administratives assignades per llei.

www.cambramallorca.com

C. Estudi General, 7 
07001 Palma
Mapa
empresa@cambramallorca.com 
871 905 241/ 971 710 188 ext:2422

logo-camara-comercio-mallorca

Cambra de Comerç de Ibiza y Formentera


La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ibiza y Formentera és una corporació de dret públic, creada amb la finalitat de promoure el foment econòmic i empresarial de la seva demarcació a través de l’anàlisi i la prestació de serveis específics a les empreses, complint les funcions público administratives assignades per llei.

www.camaraibizayformentera.com

C. Historiador Josep Clapés, 4 
07800 Eivissa
Eivissa
Mapa
971 301 492 

logo-camara-comercio-ibiza-formentera

Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB)


UCTAIB Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears.

www.uctaib.coop

Sant Joaquim, 9 baixos Palma, Illes Balears 
971 205 028/ 971 294 769 Mapa

logo-cooperatives-de-treball

Centre per la Gestió Ètica de l’Empresa (Eticentre)


Eticentre. Centre per la Gestió Ètica de l’Empresa. És una associació sense ànim de lucre d’empreses i organitzacions de les Illes Balears amb l’objectiu d’incorporar criteris ètics en el món dels negocis.

www.eticentre.org

General Riera, 3, 2ºA – 07006 – Palma de Mallorca, Illes Balears 
649 003 609 Mapa

logo-eticentre

Secot


Secot. Associació sense ànim de lucre. Els seus voluntaris són els Sèniors, professionals, directius i empresaris que, tot i haver finalitzat la seva activitat laboral o que encara estiguin actius, vulguin de forma altruista oferir la seva experiència i coneixements en gestió empresarial o acadèmic a aquells que ho necessiten.

www.secot.org

Edificio Cámbra de Comerç de Mallorca, Estudi General, 7 ,07001 Palma, Illes Balears 
971 710 188 ext. 226 Mapa

logo-secot

Treball Solidari


Treball Solidari. Associació am l’objectiu de recolzar el desenvolupament humà.

www.treballsolidari.org

Avinguda Alexandre Rossello, 21 6è 07002 Palma 
971 726 732 Mapa

logo-treball-solidari

Agència Tributària


Agència Tributària. L’Agència Tributària té encomanada l’aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner, així com d’aquells recursos d’altres administracions públiques nacionals o de la Unió Europea la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 

www.agenciatributaria.es

logo-agencia-tributaria

Seguretat Social


Seguretat Social.

www.seg-social.es

logo-seguridad-social

Centre Balears Europa


Centre Balears Europa. l’Entitat té com objectius el d’informar, assessorar i documentar a la societat, a les organitzacions i a les institucions públiques i privades de les Illes Balears sobre les qüestions relacionades amb l’entorn de la Unió Europea i les seves institucions.

www.cbe.es 

Palau Reial, 17- Palma  Tel.(34) 971- 177 296
Alexandre Rossello, 21 6è 07002 Palma 971 726 732 Mapa

logo-centre-balears-europa

Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears)


REAS Balears. La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears) és una associació sense ànim de lucre de promoció de l’economia solidària constituïda en 1998. Des de llavors, tot un conjunt d’iniciatives estam treballant en xarxa per impulsar a les Illes Balears un moviment social en favor d’una economia al servei de les persones.

www.economiasolidaria.org/reas-balears

Carrer Son Gibert, 8A- 07008 Palma, 17- Mapa

logo-reas

Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB)


CAEB. La Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB) és l’organització més representativa de Balears i defensa els interessos generals dels empresaris de les Illes Balears davant tots els centres de decisió i poder. CAEBés també membre de la Confederació Espanyola de la Petita i mitjana empresa (CEPYME) i de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) i a través d’ella d’altres organismes empresarials europeus i internacionals.

C/Aragón 215 2º. 07008 Palma. Mapa

Tel. +34971706014

madrover@caeb.es
www.caeb.es

logo-caen

PIME Menorca


PIME Menorca. Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca: Federació empresarial de Menorca que agrupa 42 associacions sectorials. Amb més de 40 anys de trajectòria defensant els interessos dels petits i mitjans empresaris de Menorca, i treballant per fomentar el teixit empresarial.

Edifici Pau Seguí – Ciutadella. Mapa
Tlf. 971 381 550

Maó. Mapa
Tlf. 971 352 464

correo@pimemenorca.org
www.pimemenorca.org

logo-pime-menorca

Associació d’Espais de Coworking de les Illes Balears (Coilles)


Coilles. Associació d’Espais de Coworking de les Illes Balears

Telèfon: 629 78 79 99

asociacioncoillesbalears@gmail.com

https://www.facebook.com/Coilles-Asociaci%C3%B3n-de-espacios-de-coworking-de-las-Islas-Baleares-107292024128867/

logo-coilles